Dyżury kadry kierowniczej

Poniedziałek 

Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

-

Dyrektor - Wicedyrektor -

 

-

 

Agnieszka Olszewska - Damian Lewandowski -

 

-

 

do 16.30  - do 16.30 -