Godziny pracy szkoły

Zajęcia w szkole rozpoczynają się:
o godzinie 7.30 i trwają do godziny 16. 40

Sekretariat:
od poniedziałku do piątku od godziny 7. 00 do 15. 00

Świetlica:
od godziny 7. 00 do godziny 17. 00


 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019:

  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia wychowawczo - opiekuńcze od godz. 8. 00 do 16. 00 
(Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku  w sprawie organizacji roku szkolnego)

  2 listopada 2018 (piątek)   dyżury nauczycieli
 
 
  2 maja 2019 (czwartek)   dyżury nauczycieli

 

 

  Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

19 września 2018 (środa) – godz. 17.00

28 listopada 2018 (środa) – godz. 17.00

29 maja 2019 (środa) – godz. 17.00

Indywidualne spotkania zgodnie z potrzebą.