Opieka medyczna

Gabinet pielęgniarki


Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej świadczy wszelką pomoc medyczną uczniom Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 101 codziennie od godziny 7.30 do 15.30

 

Uczniowie objęci są stałą opieką stomatologiczną ze strony dr Cieślik, pełnoletni uczniowie korzystają z pomocy Instytutu Stomatologii przy ul. Bukowskiej.

 

Dzieci i młodzież mające schorzenia neurologiczne i ortopedyczne korzystają z zajęć specjalistycznych w Poradni Rehabilitacyjnej „Medyk” przy ul. Świt lub w ramach współpracy ze Szpitalem Rehabilitacyjnym w Kiekrzu uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych.

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w badaniach przesiewowych przeprowadzonych przez lekarzy specjalistów– badanie piersi i znamion, wad postawy i słuchu.