Pliki do pobrania

Ewaluacja zewnętrzna:

 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101

 

2. Gimnazjum Specjalne nr 101

 

 

Dokumenty szkoły:

 

1. Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

 

WNIOSKI (dla rodzica):

 

1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

2. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

3. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny

 

4. Wniosek o egzamin poprawkowy

 

5. Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

 

6. Wniosek o nauczanie indywidualne

 

7. Wzór wniosku- skierowanie ucznia z Poznania (PDF)

 

8. Wzór wniosku- skierowanie dla ucznia spoza Poznania (PDF)

 

9. Wzór wniosku- dowozy do szkół i placówek (PDF, 36.47KB)

 

 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019:

 

1. Podręczniki - Szkoła Podstawowa

 

2. Podręczniki - oddziały gimnazjalne

 

 

REGULAMIN NABORU DO SZKOŁY:

 

1. Regulamin naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 101

 

2. Regulamin naboru uczniów do Oddziałów Gimnazjalnych

 

3. Regulamin naboru uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY:

 

1. Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 101

 

2. Karta zgłoszenia ucznia do Oddziału Gimnazjalnego

 

3. Karta zgłoszenia ucznia do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5

 

4. Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 

1. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

 

Ceremoniał szkolny:

 

1. Ceremoniał szkolny


2. Hymn Polski wersja 1

3. Hymn Polski wersja 2

4. Hymn Polski (wersja instrumentalna)

5. Hymn szkoły

6. Hymn szkoły (wersja instrumentalna)

 

Dokumenty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 

1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

2. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

UWAGA:

  1. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego jest złożenie wniosku wg wzoru do 31 maja każdego roku. (Emeryci i renciści do wniosku dołączają kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok – PIT)
    1. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej lub rzeczowej w okresach wzmożonych wydatków rodziny (dawniej świadczenia świątecznego) jest złożenie wniosku wg wzoru do 30 listopada każdego roku.
 

Brak wniosku (informacji o dochodach) lub nie dotrzymanie terminu skutkuje nie skorzystaniem w danym roku ze świadczeń socjalnych osoby uprawnionej.