Oddziały Gimnazjum

 

ODDZIAŁY GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU LEKKIM

 

 

              

 

Gimnazjum jest kontynuacją sześcioletniej szkoły podstawowej i trwa trzy lata. W gimnazjum realizowana jest podstawa programowa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie treści są przekazywane w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Młodzież uczy się w zespołach klasowych składających się z od 8 do 16 uczniów. Pozwala to na większą kontrolę oraz indywidualizacje oddziaływań. Realizowane są zajęcia przedmiotowe: język polski, język angielski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, muzyka, plastyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne.

 

 

Nauka kończy się egzaminami przeprowadzanymi przez Centralną Komisję Edukacyjną z zakresu:

  • języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (część humanistyczna),
  • biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki (część matematyczno-przyrodnicza),
  • języka angielskiego.

 

 

Przygotowujemy uczniów do samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz, poprzez doradztwo zawodowe, pomagamy ukierunkować ich dalsze wybory dotyczące nauki w szkołach zawodowych.

 

 

 

ODDZIAŁY GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

 

Praca z uczniami opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z wielu dziedzin. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych uczniów oraz zdobywanie przez nich umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. 

Uczniowie objęci są stałą opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, korekcja wad mowy, korekcja wad postawy, zajęcia orientacji w przestrzeni i poruszania się). Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach  hipoterapii, sekcjach judo i tenisa stołowego oraz zajęciach tanecznych. Dla uczniów z problemami w komunikowaniu się prowadzone są zajęcia specjalistyczne z zakresu komunikacji alternatywnej, wspomagające rozwój mowy (ACC). Proces edukacyjny uatrakcyjniany jest licznymi wycieczkami, podczas których uczniowie zdobywają nowe doświadczenia.

Zajęcia na poziomie gimnazjum prowadzone są w przestronnych klasopracowniach przystosowanych do czynności samoobsługowych i praktycznych działań wykorzystywanych w życiu codziennym. Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób mających problem w poruszaniu się, jest wyposażona w windę oraz podjazdy. Dla uczniów z problemami w komunikowaniu się prowadzone są zajęcia specjalistyczne z zakresu komunikacji alternatywnej, wspomagające rozwój mowy.