Dyrekcja

 

mgr Agnieszka Olszewska

Dyrektor

a.olszewska@zss101.pl

mgr Damian Lewandowski

Wicedyrektor

 

 

mgr Małgorzata Wójcik

Kierownik świetlicy