Nasi nauczyciele

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz  kwalifikacje 

z zakresu oligofrenopedagogiki, uprawniające do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Są wśród nas również:

 

orzecznik ZUS-u, biegły sądowy, terapeuci behawioralni, dyplomowany psychoterapeuta, specjaliści komunikacji alternatywnej (Makaton, PECS, PIC, PCS), prowadzący zajęcia metodą Weroniki Sherborn i Knilla, instruktor masażu Shantala, surdopedagog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopeda, instruktorzy pływania, tenisa ziemnego, judo, gimnastyki sportowej, lekkoatletyki, kulturystyki, trenerzy olimpiad specjalnych, instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej, dyplomowani masażyści, fizjoterapeuci, specjaliści z zakresu ratownictwa medycznego, instruktor bhp, kierownik wycieczek i kierownik placówek wypoczynku, instruktor i egzaminator z zakresu zasad ruchu drogowego, wieloletni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, specjaliści terapii plastycznej i technik rękodzielniczych, wykładowca akademicki, dyrygent chóru, pilot wycieczek zagranicznych

 

LISTA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Olszewska Agnieszka

Dyrektor Szkoły

Lewandowski Damian 

Wicedyrektor

Wójcik Małgorzata

Kierownik świetlicy

 

SPECJALIŚCI:

 

Domagalska Mirosława 
Psycholog
Klonowska Anna Pedagog
Dzierla-Janicka Hanna
Logopeda
Gil Agnieszka Logopeda
Patecka Marta Logopeda
Topolewska Monika
Logopeda


NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ: 

 

Biernacka-Kępa Karolina

Edukacja wczesnoszkolna-wychowawca kl. 1 SPS

Szymanek Kinga

Edukacja wczesnoszkolna-wychowawca kl. 3 SPS


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNYCH:

 

Gawron Maria  

Język polski – wychowawca kl. 4/5 SPS

Perz Artur

 Historia, WOS - wychowawca kl. 7 SPS

Pietraszkiewicz Alina

Język polski - wychowawca kl. 8 SPS

Masłyk Jolanta  

Muzyka

Stasiak Hanna

Plastyka, Zajęcia artystyczne


NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH:

 

Pawlaczyk Grażyna
Język angielski
   


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH:

 

Dzierla-Janicka Hanna

Matematyka

Mizera Danuta

Matematyka

Mroczkowski Mariusz

Technika

Pułról Małgorzata

Geografia

Stranz Agnieszka

Przyroda, Biologia

Szymanek Kinga

Matematyka

 Kurowska Kinga

Chemia

Zajkiewicz Radosław

Fizyka


NAUCZYCIELE  KATECHECI:

 

 Feciuta-Michalska Justyna

Religia

Mroczkowski Mariusz 

Religia

Sadowska Jolanta

Religia


NAUCZYCIELE  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 

Chuda Magdalena

Wychowanie fizyczne

Frejlich Małgorzata

Wychowanie fizyczne

Kramer Hubert

Wychowanie fizyczne, 
Edukacja dla bezpieczeństwa

Matczuk Dariusz

Wychowanie fizyczne - wychowawca kl. 3 GS

Migdałek Dariusz

Wychowanie fizyczne

Perz Artur

Wychowanie fizyczne

Pleszewa Karol

Wychowanie fizyczne

   


PEDAGODZY SPECJALNI: 

 

 Pułról Małgorzata

 wychowawca kl. 3a PP

Domagała Anna

 

Dziubałka Monika

wychowawca kl. 1/2/3uu SPS

Fraint Małgorzata

wychowawca kl. 3b PP

Grzelewska-Minge Ewa wychowawca kl. 1a PP

Kaniecki Sławomir

wychowawca kl. 2c PP

Kleingartner Justyna

 

Krysztop Beata

wychowawca kl. 2d PP

Kuźniewska Marta

 

Kwaśniewska Justyna

wychowawca kl. 3uu GS

Michalak Ewa

wychowawca kl. 2e PP

Polaszewska Agnieszka

wychowawca kl. 2b PP

Przyślewicz Kinga

wychowawca kl. 4/5uu SPS

Regulska Agnieszka

Szmyt Agata

 

Szymańczak Joanna

 wychowawca kl. 8uu SPS

Sławińska-Wypych Małgorzata

wychowawca kl. 2a PP

Weber Hanna

wychowawca kl. 1c PP

Wójcik Magdalena

wychowawca kl. 7uu SPS

Zajkiewicz Radosław

 

Zielińska-Wnuk Agnieszka

wychowawca kl. 1b PP


BIBLIOTEKA:

 

Sobkowiak Małgorzata 

Bibliotekarz


ŚWIETLICA:

 

Dysiewicz Magdalena

Wychowawca świetlicy

Klause Marta

Wychowawca świetlicy

Modrzyńska Emilia

Wychowawca świetlicy

Rybarczyk Magdalena

Wychowawca świetlicy