Zamówienia do 30.000 Euro – Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu

Zamówienia publiczne do 30.000 Euro

Poznań, dnia 30.10.2019 r.

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarządzenie

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz osób

Załącznik nr 6 – wykaz pojazdów

Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – oświadczenie

Zamknij menu
Skip to content