Zamówienia publiczne do 30.000 Euro

Aktualnie szkoła nie prowadzi żadnego postępowania przetargowego o wartości poniżej 30.000 Euro.