Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro

Aktualnie szkoła nie prowadzi żadnego postępowania przetargowego o wartości powyżej 30.000 Euro.