Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro

Poznań, 04 listopada 2020r.

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu ogłasza przetarg na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ