WITAMY W ŚWIETLICY ZSS NR 101

Świetlica czynna jest od 7. 00  do 17. 00

 

  • Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie zgłoszeni przez rodziców
  • Wypełnienie karty zgłoszenia i oddanie jej kierownikowi świetlicy jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy
  • Uczniowie mogą tu miło spędzić czas, odrobić lekcje, bawić się z rówieśnikami i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach
  • Podczas pobytu w świetlicy można korzystać ze stołówki szkolnej

 

CATERING

SPEC DIETA

 

 

 

Wychowawcy świetlicy rozwijają zainteresowania wychowanków podczas zajęć:

 Plastycznych * Muzycznych * Ruchowych * Literackich

 

Organizowane są także zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku szkolnym. Stwarza się dogodne warunki do odrabiania zadań domowych i udzielania uczniom stosownej do potrzeb pomocy. Podczas zajęć świetlicowych dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wystrój Sali, wykonują okolicznościowe dekoracje, kartki świąteczne, upominki, prace konkursowe.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 

1. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej