Nauczanie indywidualne

Kiedy stan zdrowia ucznia uniemożliwia regularne uczęszczanie na zajęcia w szkole, wówczas realizujemy nauczanie indywidualne w domu.