Praktyki

Każdy człowiek dąży do samodzielności i niezależności. W Zespole Szkół nr 101 uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy nabywają kompetencji życiowych w trakcie realizowania praktyk. Miejsca, w których są realizowane są zgodne z potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psycho-fizycznymi młodzieży. Przygotowują do wchodzenia w dorosłe życie, przyszłe zatrudnienie i aktywność osób dorosłych.

Praktyki odbywają się raz w tygodniu. Miejsca ich realizacji zostały uzgodnione z doradcą zawodowym. Są to: