Zespół Szkół Specjalnych

nr 101 w Poznaniu

Nasze szkoły

Szkoła
Podstawowa

Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy

Szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

lat tradycji
0
klas lekcyjnych
0
nauczycieli
0
uczniów
0

Bezpieczeństwo, które gwarantujemy Twojemu dziecku, daje szanse na rozwój...

Cieszymy się
z sukcesów
i osiągnięć

Odkrywamy talenty uczniów

Dbamy o relacje rodzinne

Pomagamy uwierzyć w siebie

Przybliżamy świat

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne

Rozwój fizyczny jest dla nas ważny

Stawiamy na bezpieczeństwo ...

... i samodzielność

Szanujemy tradycję i historię

Uwielbiamy zabawy i śmiech

Zachęcamy do praktycznych działań

Stymulujemy uczniów do komunikowania się