Opieka medyczna

Gabinet pielęgniarki

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej świadczy wszelką pomoc medyczną uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 codziennie od godziny 7:30 do 15:30.

Uczniowie objęci są stałą opieką stomatologiczną ze strony dr Cieślik, pełnoletni uczniowie korzystają z pomocy Instytutu Stomatologii przy ul. Bukowskiej.

Dzieci i młodzież mające schorzenia neurologiczne i ortopedyczne korzystają z zajęć specjalistycznych w Poradni Rehabilitacyjnej „Medyk” przy ul. Świt lub w ramach współpracy ze Szpitalem Rehabilitacyjnym w Kiekrzu uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w badaniach przesiewowych przeprowadzonych przez lekarzy specjalistów – badanie piersi i znamion, wad postawy i słuchu.