Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101

1. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

2. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:

  • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej diagnozujące stopień niepełnosprawności intelektualnej.
  • Skierowanie do nauki w szkole z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
  • Karta zgłoszenia ucznia.
  • Kserokopia skróconego aktu urodzenia.
  • Karta zdrowia ucznia.
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne).

REGULAMIN NABORU DO SZKOŁY:

Regulamin naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 101

Regulamin naboru uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

KARTY ZGŁOSZEŃ UCZNIA/UCZENNICY DO SZKOŁY:

Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 101

Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

WNIOSKI:

Wniosek o skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań

Wzór wniosku – dowozy do szkół i placówek

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielają:
Mirosława Domagalska (psycholog szkoły)
Anna Klonowska (pedagog szkoły)
Emilia Modrzyńska (pedagog szkoły)
61 861 68 52
konsultacje osobiste (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)