Godziny pracy szkoły

Zajęcia rozpoczynają się

o godzinie 7:30 i trwają do 16:40

Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

Świetlica
czynna od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 17:00

Organizacja roku szkolnego 2021/2022:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia wychowawczo - opiekuńcze od godz. 7:00 do 17:00
(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego)
12 listopada 2021 (piątek) dyżury nauczycieli
7 stycznia 2022 (piątek) dyżury nauczycieli
2 maja 2022 (poniedziałek) dyżury nauczycieli
17 czerwca 2022 (piątek) dyżury nauczycieli
Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:
22 września 2021 (środa)
17 listopada 2021 (środa)
15 grudnia 2021 (środa)
23 marca 2022 (środa)
25 maja 2022 (środa)
Plan pracy psychologa i pedagogów szkolnych
psycholog: Mirosława Domagalska
poniedziałek: 7:30 - 12:00
wtorek: 7:30 - 12:00
środa: 7:30 - 12:00
czwartek: 7:30 - 12:00
piątek: 7:30 - 12:00
pedagog: Anna Klonowska
poniedziałek: 10:00 - 15:30
wtorek: 08:30 - 13:30
środa: 12:00 - 14:30
czwartek: 10:30 - 14:30
piątek: 10:30 - 14:30
pedagog: Emilia Modrzyńska
poniedziałek: 12:00 - 14:00
wtorek: 12:00 - 14:00
środa: 13:00 - 14:00
czwartek: 12:00 - 13:00
piątek: 11:00 - 12:00