Godziny pracy szkoły

Zajęcia rozpoczynają się

o godzinie 7:30 i trwają do 16:40

Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

Świetlica
czynna od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 17:00

Organizacja roku szkolnego 2019/2020:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia wychowawczo - opiekuńcze od godz. 8:00 do 16:00
(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego)
2 stycznia 2020 (czwartek) dyżury nauczycieli
3 stycznia 2020 (piątek) dyżury nauczycieli
5 czerwca 2020 (piątek) festyn szkolny
12 czerwca 2020 (piątek) dyżury nauczycieli
Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:
18 września 2019 (środa) - godz. 17:00
16 października 2019 (środa) - godz. 17:00
8 stycznia 2020 (środa) - godz. 17:00
25 marca 2020 (środa) - godz. 17:00
27 maja 2020 (środa) - godz. 17:00
Indywidualne spotkania zgodnie z potrzebą.
Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego
psycholog: Mirosława Domagalska
poniedziałek: 7:30 - 13:00
wtorek: 7:30 - 13:30
środa: 7:30 - 15:00
czwartek: 7:30 - 12:30
piątek: 7:30 - 12:30
pedagog: Anna Klonowska
poniedziałek: 7:30 - 13:30
wtorek: 12:00 - 14:00
środa: 8:15 - 14:15
czwartek: 12:00 - 14:00
piątek: 8:15 - 14:15