Godziny pracy szkoły

Zajęcia rozpoczynają się

o godzinie 7:30 i trwają do 16:40

Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

Świetlica
czynna od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 17:00

Organizacja roku szkolnego 2020/2021:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia wychowawczo - opiekuńcze od godz. 8:00 do 16:00
(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego)
4 stycznia 2021 (poniedziałek) dyżury nauczycieli
5 stycznia 2021 (wtorek) dyżury nauczycieli
4 czerwca 2021 (piątek) dyżury nauczycieli
Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:
16 września 2020 (środa) - on-line
21 października 2020 (środa) - on-line
16 grudnia 2020 (środa) - on-line
27 stycznia 2021 (środa) - on-line
21 kwietnia 2021 (środa) - on-line
9 czerwca 2021 (środa) - on-line
Każdy wychowawca jest zobowiązany do uzgodnienia z dyrektorem formy spotkań on-line z rodzicami.
Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego
psycholog: Mirosława Domagalska
poniedziałek: 7:30 - 13:00
wtorek: 7:30 - 13:30
środa: 7:30 - 15:00
czwartek: 7:30 - 12:30
piątek: 7:30 - 12:30
pedagog: Anna Klonowska
poniedziałek: 7:30 - 13:30
wtorek: 12:00 - 14:00
środa: 8:15 - 14:15
czwartek: 12:00 - 14:00
piątek: 8:15 - 14:15