Koła zainteresowań

W naszej szkole zapewniamy wszystkim uczniom interesujące formy spędzania czasu wolnego. Przyczyniamy się do rozwijania ich zainteresowań i różnorodnych umiejętności. Organizujemy wiele rozmaitych kół zainteresowań, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

Udział uczniów w kółkach zainteresowań sprzyja nabywaniu przez nich nowych wiadomości i umiejętności a także pozwala na prezentowanie swoich uzdolnień podczas różnorodnych uroczystości, konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, zarówno szkolnych jaki i pozaszkolnych.

Zobacz ostatnie wpisy