Świetlica

W 101-kowej świetlicy jest zabawa! jest opieka 🙂 jest odpoczynek. jest odrabianie lekcji... jest czas na nudę 😉 jest ruch! są wspólne rozmowy. jest śmiech 😀

Świetlica czynna jest od 7:00 do 17:00

 1. Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie zgłoszeni przez rodziców.
 2. Wypełnienie karty zgłoszenia i oddanie jej kierownikowi świetlicy jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy.
 3. Uczniowie mogą tu miło spędzić czas, odrobić lekcje, bawić się z rówieśnikami i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach.
 4. Podczas pobytu w świetlicy można korzystać ze stołówki szkolnej.

Wychowawcy świetlicy rozwijają zainteresowania wychowanków podczas zajęć:

  • plastycznych
  • muzycznych
  • ruchowych
  • literackich

Organizowane są także zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku szkolnym.

Stwarzamy dogodne warunki do odrabiania zadań domowych i udzielania uczniom stosownej do potrzeb pomocy. Podczas zajęć świetlicowych dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wystrój sali, wykonują okolicznościowe dekoracje, kartki świąteczne, upominki i prace konkursowe.