Zamówienia publiczne do 130.000 PLN

Poznań, dn. 19.07.2021

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajmem pomieszczeń bloku kuchennego z przeznaczeniem do gotowania, przygotowania posiłków dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1 – wzór umowy