Karta rowerowa

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna.

Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową.

Kartę rowerową może uzyskać ten, kto:

    1. skończył 10 lat
    2. wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego
    3. opanował technikę kierowania rowerem.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna może odbyć się w formie ustnej lub pisemnej, egzaminujący sprawdzi w niej, czy znasz podstawowe przepisy ruchu drogowego.

Jeśli zdasz pomyślnie część teoretyczną, możesz przystąpić do egzaminu praktycznego. Będziesz musiał wykazać się w nim umiejętnościami takimi, jak: jazda rowerem po łuku, hamowanie, skręcanie, omijanie, włączanie się do ruchu. Podczas egzaminu praktycznego musisz także właściwie reagować na znaki i sygnały drogowe. Kartę rowerową możesz otrzymać nieodpłatnie od dyrektora szkoły.

Każdego roku w naszej szkole chętni uczniowie ubiegają się o kartę rowerową 🙂