Samorząd uczniowski

W ZSS nr 101 bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Co roku, we wrześniu przeprowadzane są wybory członków samorządu, którzy następnie są zaprzysiężeni, aby należycie pełnić swoje funkcje. Uczniowie przydzieleni są do sekcji:

    • kulturalnej,
    • komunikacyjnej,
    • dekoracyjnej,
    • sportowej,
    • porządkowej.

Samorząd Uczniowski w trakcie roku szkolnego organizuje zgodnie z kalendarzem szkolnym różne imprezy okolicznościowe oraz wystawy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki. Raz w miesiącu organizowane jest „Kino u Janka”. Seanse filmowe dostosowane są do wieku uczniów.

Prowadzimy zbiórki makulatury i plastikowych nakrętek, a pozyskane środki przeznaczone są na nagrody dla uczniów. W szerokim zakresie współpracujemy z Szkolnym Kołem TPD, łącząc swoje działania na rzecz naszych uczniów.