Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Na terenie ZSS nr 101 w Poznaniu od września 2015 roku działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które ma osobowość prawną i charakter stowarzyszenia. Działalność Koła wspierają nauczyciele, rodzice uczniów, przyjaciele, darczyńcy, sponsorzy.

Oto przykłady prowadzonej przez nas działalności skierowanej do uczniów i rodzin:

Potrzebujący pomocy wiedzą, że mogą się do nas zgłosić 🙂