Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Na terenie ZSS nr 101 w Poznaniu od września 2015 roku działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które ma osobowość prawną i charakter stowarzyszenia. Działalność Koła wspierają nauczyciele, rodzice uczniów, przyjaciele, darczyńcy, sponsorzy.

Oto przykłady prowadzonej przez nas działalności skierowanej do uczniów i rodzin:

  • pomoc żywnościowa, rzeczowa, informacyjna,
  • dofinansowywanie, np. wycieczek, zajęć dogoterapii, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, pomoc w wypadkach losowych,
  • systematyczne zaopatrywanie uczniów i rodzin w odzież, obuwie, środki higieny, przybory szkolne, plecaki, materiały papiernicze i inne,
  • reagowanie na sytuacje awaryjne, problemowe (wypożyczamy stroje kąpielowe, czepki, klapki basenowe, ręczniki, parasole itp.),
  • fundujemy nagrody w konkursach, bony podarunkowe np. do Empiku, do Rossmanna dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, zachowaniu i działalności społecznej,
  • przekazujemy pozyskane materiały papiernicze, piśmiennicze,
  • działania w kierunku pozyskania 1% od podatku i przekazywanie funduszy na realizację potrzeb uczniów i szkoły,
  • organizujemy akcje charytatywne, finansowo i rzeczowo wspomagamy organizację imprez i uroczystości.

Potrzebujący pomocy wiedzą, że mogą się do nas zgłosić 🙂