Nasi nauczyciele

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz  kwalifikacje  z zakresu oligofrenopedagogiki, uprawniające do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Są wśród nas również:

orzecznik ZUS-u, biegły sądowy, terapeuci behawioralni, dyplomowany psychoterapeuta, specjaliści komunikacji alternatywnej (Makaton, PECS, PIC, PCS), prowadzący zajęcia metodą Weroniki Sherborn i Knilla, instruktor masażu Shantala, surdopedagog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopeda, instruktorzy pływania, tenisa ziemnego, judo, gimnastyki sportowej, lekkoatletyki, kulturystyki, trenerzy olimpiad specjalnych, instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej, dyplomowani masażyści, fizjoterapeuci, specjaliści z zakresu ratownictwa medycznego, instruktor bhp, kierownik wycieczek i kierownik placówek wypoczynku, instruktor i egzaminator z zakresu zasad ruchu drogowego, wieloletni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, specjaliści terapii plastycznej i technik rękodzielniczych, wykładowca akademicki, dyrygent chóru, pilot wycieczek zagranicznych.

LISTA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Olszewska Agnieszka – Dyrektor Szkoły
Lewandowski Damian – Wicedyrektor, Informatyka
Wójcik Małgorzata – Kierownik świetlicy

Domagalska Mirosława – Psycholog
Klonowska Anna – Pedagog
Dzierla-Janicka Hanna – Logopeda
Gil Agnieszka – Logopeda
Patecka Marta – Logopeda
Topolewska Monika – Logopeda

Biernacka-Kępa Karolina – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 1/2 SPS
Szymanek Kinga – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 2 SPS

Gawron Maria – Język polski – wychowawca kl. 6 SPS
Perz Artur – Historia, WOS – wychowawca kl. 8 SPS
Pietraszkiewicz Alina – Język polski – wychowawca kl. 4 SPS
Masłyk Jolanta – Muzyka
Stasiak Hanna – Plastyka, Zajęcia kształtujące kreatywność

Pawlaczyk Grażyna – Język angielski

Dzierla-Janicka Hanna – Matematyka
Mizera Danuta – Matematyka
Pułról Małgorzata – Geografia
Stranz Agnieszka – Przyroda, Biologia
Szmyt Agata – Technika
Zajkiewicz Radosław – Fizyka

Roszak Mariola – Religia
Sadowska Jolanta – Religia

Frejlich Małgorzata – Wychowanie fizyczne
Kramer Hubert – Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
Matczuk Dariusz – Wychowanie fizyczne – wychowawca kl. 5 PSP
Migdałek Dariusz – Wychowanie fizyczne
Perz Artur – Wychowanie fizyczne
Pleszewa Karol – Wychowanie fizyczne
Szeląg Magdalena – Wychowanie fizyczne

Calinska Barbara – wychowawca kl. 2c PP
Domagała Anna
Dziubałka Monika – wychowawca kl. 1/3uu SPS
Fraint Małgorzata – wychowawca kl. 1uu SPS
Grzelewska-Minge Ewa – wychowawca kl. 1/2a PP
Kaniecki Sławomir – wychowawca kl. 3c PP
Kleingartner Justyna
Krysztop Beata – wychowawca kl. 3d PP
Kwaśniewska Justyna – wychowawca kl. 1 PP
Michalak Ewa – wychowawca kl. 3e PP
Polaszewska Agnieszka – wychowawca kl. 3b PP
Prociuk Agnieszka – wychowawca kl. 4/5uu SPS
Przyślewicz Kinga – wychowawca kl. 1/2uu SPS
Regulska Agnieszka
Szmyt Agata
Szymańczak Joanna – wychowawca kl. 8uu SPS
Sławińska-Wypych Małgorzata – wychowawca kl. 3a PP
Weber Hanna – wychowawca kl. 1c PP
Wójcik Magdalena – wychowawca kl. 6/7/8uu SPS
Zajkiewicz Radosław
Zielińska-Wnuk Agnieszka – wychowawca kl. 1/2b PP

Chuda Magdalena – wychowawca świetlicy
Dysiewicz Magdalena – wychowawca świetlicy
Klause Marta – wychowawca świetlicy
Modrzyńska Emilia – wychowawca świetlicy