Nasi nauczyciele

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz  kwalifikacje  z zakresu oligofrenopedagogiki, uprawniające do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Są wśród nas również:

orzecznik ZUS-u, biegły sądowy, terapeuci behawioralni, dyplomowany psychoterapeuta, specjaliści komunikacji alternatywnej (Makaton, PECS, PIC, PCS), prowadzący zajęcia metodą Weroniki Sherborn i Knilla, instruktor masażu Shantala, surdopedagog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopeda, instruktorzy pływania, tenisa ziemnego, judo, gimnastyki sportowej, lekkoatletyki, kulturystyki, trenerzy olimpiad specjalnych, instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej, dyplomowani masażyści, fizjoterapeuci, specjaliści z zakresu ratownictwa medycznego, instruktor bhp, kierownik wycieczek i kierownik placówek wypoczynku, instruktor i egzaminator z zakresu zasad ruchu drogowego, wieloletni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, specjaliści terapii plastycznej i technik rękodzielniczych, wykładowca akademicki, dyrygent chóru, pilot wycieczek zagranicznych.

LISTA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Olszewska Agnieszka – Dyrektor Szkoły
Klonowska Anna – Wicedyrektor, pedagog
Wójcik Małgorzata – Kierownik świetlicy

Calinska Barbara – Logopeda
Domagalska Mirosława – Psycholog
Klonowska Anna – Pedagog
Modrzyńska Emilia – Pedagog
Dzierla-Janicka Hanna – Logopeda
Gil Agnieszka – Logopeda
Kozłowska Aleksandra – Logopeda
Patecka Marta – Logopeda
Szaj Monika – Doradztwo zawodowe, resocjalizacja
Pietraszkiewicz Alina – Logopeda
Topolewska Monika – Logopeda

Czarnecka-Knobel Joanna – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 3 SPS
Prociuk Agnieszka – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 1/2 SPS
Szymanek Kinga – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 3 SPS

Bartkowiak Anna – Plastyka
Gawron Maria – Język polski – wychowawca kl. 8 SPS
Juszczak Katarzyna – Muzyka
Perz Artur – Historia, WOS – wychowawca kl. 5 SPS
Pietraszkiewicz Alina – Język polski – wychowawca kl. 7 SPS

Domagała Anna – Język angielski
Pawlaczyk Grażyna – Język angielski – wychowawca kl. 6 SPS

Grochowska Ewa – Chemia
Matczuk Dariusz – Informatyka
Mizera Danuta – Matematyka
Modrzyńska Emilia – Przyroda
Mroczkowski Mariusz – Technika
Rut-Marcinkowska Maria – Fizyka
Pułról Małgorzata – Geografia
Stranz Agnieszka – Przyroda, Biologia
Szmyt Agata – Technika

Garbalińska Angelika – Religia
Gawińska Katarzyna – Religia
Mroczkowski Mariusz – Religia

Frejlich Małgorzata – Wychowanie fizyczne
Kramer Hubert – Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
Matczuk Dariusz – Wychowanie fizyczne – wychowawca kl. 7 PSP
Migdałek Dariusz – Wychowanie fizyczne
Perz Artur – Wychowanie fizyczne
Pleszewa Karol – Wychowanie fizyczne
Szeląg Magdalena – Wychowanie fizyczne

Calinska Barbara – wychowawca kl. 2 PP
Domagała Anna
Dziubałka Monika – wychowawca kl. 4uu (a) SPS
Fraint Małgorzata – wychowawca kl. 3uu (s) SPS
Grzelewska-Minge Ewa – wychowawca kl. 3b PP
Kaniecki Sławomir – wychowawca kl. 1/2/3uu (a) SPS
Kleingartner Justyna – wychowawca kl. 4/5uu SPS
Koźniewska Anna – wychowawca kl. 6uu SPS
Krysztop Beata – wychowawca kl. 1 PP
Kwaśniewska Justyna – wychowawca kl. 3c (s) PP
Matczak-Chudy Delfina – wychowawca kl. 6uu (a) SPS
Michalak Ewa
Patecka Marta – wychowawca kl. 1uu (s) SPS
Pavelchuk Tetiana – wychowawca kl. 1uu SPS
Polaszewska Agnieszka – wychowawca kl. 2auu (s) SPS
Przyślewicz Kinga – wychowawca kl. 2/3uu SPS
Regulska Agnieszka
Szmyt Agata
Szymańczak Joanna – wychowawca kl. 3a PP
Sławińska-Wypych Małgorzata
Tabaczka Agnieszka – wychowawca kl. 7uu SPS
Wójcik Magdalena – wychowawca kl. 8uu SPS

Fila Anna – wychowawca świetlicy
Hauke Ewa – wychowawca świetlicy
Modrzyńska Emilia – wychowawca świetlicy
Pavelchuk Tetiana – wychowawca świetlicy
Szaj Monika – wychowawca świetlicy
Turowska Agnieszka – wychowawca świetlicy