Nasi nauczyciele

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz  kwalifikacje  z zakresu oligofrenopedagogiki, uprawniające do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Są wśród nas również:

orzecznik ZUS-u, biegły sądowy, terapeuci behawioralni, dyplomowany psychoterapeuta, specjaliści komunikacji alternatywnej (Makaton, PECS, PIC, PCS), prowadzący zajęcia metodą Weroniki Sherborn i Knilla, instruktor masażu Shantala, surdopedagog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopeda, instruktorzy pływania, tenisa ziemnego, judo, gimnastyki sportowej, lekkoatletyki, kulturystyki, trenerzy olimpiad specjalnych, instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej, dyplomowani masażyści, fizjoterapeuci, specjaliści z zakresu ratownictwa medycznego, instruktor bhp, kierownik wycieczek i kierownik placówek wypoczynku, instruktor i egzaminator z zakresu zasad ruchu drogowego, wieloletni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, specjaliści terapii plastycznej i technik rękodzielniczych, wykładowca akademicki, dyrygent chóru, pilot wycieczek zagranicznych.

LISTA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Olszewska Agnieszka – Dyrektor Szkoły
Lewandowski Damian – Wicedyrektor, Informatyka
Wójcik Małgorzata – Kierownik świetlicy

Domagalska Mirosława – Psycholog
Klonowska Anna – Pedagog
Dzierla-Janicka Hanna – Logopeda
Gil Agnieszka – Logopeda
Patecka Marta – Logopeda
Topolewska Monika – Logopeda

Biernacka-Kępa Karolina – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 3 SPS
Prociuk Agnieszka – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 1/2 SPS
Szymanek Kinga – Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. 1/2/3 (s) SPS

Gawron Maria – Język polski – wychowawca kl. 7 SPS
Masłyk Jolanta – Muzyka
Mocydlarz Danuta – Plastyka, Zajęcia kształtujące kreatywność
Perz Artur – Historia, WOS – wychowawca kl. 8 SPS
Pietraszkiewicz Alina – Język polski – wychowawca kl. 5 SPS

Domagała Anna – Język angielski
Pawlaczyk Grażyna – Język angielski

Grochowska Ewa – Chemia
Mizera Danuta – Matematyka
Modrzyńska Emilia – Przyroda
Mroczkowski Mariusz – Technika
Pułról Małgorzata – Geografia
Stranz Agnieszka – Przyroda, Biologia
Szmyt Agata – Technika

Mroczkowski Mariusz – Religia
Rychlicka Alicja – Religia

Frejlich Małgorzata – Wychowanie fizyczne
Kramer Hubert – Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
Matczuk Dariusz – Wychowanie fizyczne – wychowawca kl. 6 PSP
Migdałek Dariusz – Wychowanie fizyczne
Perz Artur – Wychowanie fizyczne
Pleszewa Karol – Wychowanie fizyczne
Tota Radosław – Wychowanie fizyczne

Burkowska Katarzyna – wychowawca kl. 6uu SPS
Calinska Barbara – wychowawca kl. 3c PP
Domagała Anna
Dziubałka Monika – wychowawca kl. 1/2uu (a) SPS
Fraint Małgorzata – wychowawca kl. 2uu (s) SPS
Grzelewska-Minge Ewa – wychowawca kl. 2/3a PP
Kaniecki Sławomir
Kleingartner Justyna
Krysztop Beata – wychowawca kl. 3d PP
Kwaśniewska Justyna – wychowawca kl. 2 (s) PP
Matczak-Chudy Delfina – wychowawca kl. 4uu (a) SPS
Michalak Ewa
Polaszewska Agnieszka – wychowawca kl. 1uu (s) SPS
Pułról Małgorzata – wychowawca kl. 4/5uu SPS
Przyślewicz Kinga – wychowawca kl. 1/2uu SPS
Regulska Agnieszka
Szmyt Agata
Szymańczak Joanna – wychowawca kl. 1 PP
Sławińska-Wypych Małgorzata – wychowawca kl. 3a PP
Wójcik Magdalena – wychowawca kl. 7/8uu SPS
Zajkiewicz Radosław
Zielińska-Wnuk Agnieszka – wychowawca kl. 2/3b PP

Banasiewicz Jolanta – wychowawca świetlicy
Dysiewicz Magdalena – wychowawca świetlicy
Modrzyńska Emilia – wychowawca świetlicy
Tabaczka Agnieszka – wychowawca świetlicy