Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101

 

1.Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020.

 

2. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:

 

a.  Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej diagnozujące stopień niepełnosprawności intelektualnej.

b.  Skierowanie do nauki w szkole z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w przypadku uczniów mieszkających poza gminą.

c.  Karta zgłoszenia ucznia.

d.  Kserokopia skróconego aktu urodzenia.

e.  Karta zdrowia ucznia.

f.  2 zdjęcia (legitymacyjne).

 

REGULAMIN NABORU DO SZKOŁY:

 

1. Regulamin naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 101

 

2. Regulamin naboru uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY:

 

1. Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 101

 

2. Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

 

WNIOSEK:

 

1. Wzór wniosku- skierowanie ucznia z Poznania (PDF)

 

2. Wzór wniosku- skierowanie dla ucznia spoza Poznania (PDF)

 

3.   Wzór wniosku- dowozy do szkół i placówek (PDF)

 

TERMINARZ REKRUTACJI

 

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela:
Psycholog szkoły: Mirosława Domagalska
Pedagog szkoły: Anna Klonowska
tel. (61) 861-68-52, konsultacje osobiste - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.