Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

Edukacja odbywa się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.

1. Pierwszy etap edukacyjny klasy I-III.

Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Ocena jest opisowo-obrazkowa.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Uczniowie poprzez zabawę obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności. Swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach oraz występach artystycznych. W ramach otwartości na środowisko lokalne – utrzymują stałe kontakty z rówieśnikami z innych szkół.

2. Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII.

Wiadomości i umiejętności zdobywane są w powiązaniu teorii z praktyką. Niektóre zajęcia odbywają się z podziałem na grupy. Realizowane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, a praca na lekcjach jest indywidualizowana. Wszyscy rozwijają swoje zainteresowania i pasje, biorąc udział w zajęciach kółek zainteresowań. Pod kierunkiem swoich nauczycieli tworzą poezję, realizują projekty filmowe, osiągają sukcesy edukacyjne, sportowe, artystyczne.

Uczniowie objęci są stałymi zajęciami z zakresu kształtowania umiejętności życiowych: rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie pozytywnych relacji, umiejętność odmawiania i przeciwstawiania się naciskom.

Nauka kończy się sprawdzianem w klasie ósmej – przeprowadzanymi przez Centralną Komisję Edukacyjną z zakresu:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka angielskiego.

Przygotowujemy uczniów do samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz, poprzez doradztwo zawodowe, pomagamy ukierunkować ich dalsze wybory dotyczące nauki w szkołach branżowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

Nauczanie składa się z dwóch etapów edukacyjnych. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Na pierwszym etapie edukacyjnym z dziećmi pracuje pedagog specjalny oraz pomoc nauczyciela. Zajęcia odbywają się w przestronnych i kolorowych salach, w ciepłej, domowej atmosferze.

Praca z dziećmi oparta jest na indywidualnych programach edukacyjnych dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów. Podczas zajęć wykorzystuje się metody stymulujące rozwój dziecka m.in. metody W. Sherborne i Dobrego Startu, piktogramy, aromaterapię, chromoterapię, zajęcia relaksacyjne przy muzyce, masaże terapeutyczne. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z dogoterapii, zajęć na basenie oraz w bogato wyposażonej Sali Doświadczania Świata.

Prowadzone są również zajęcia terapii integracji sensorycznej. W szkole powstała specjalnie do tego przystosowana sala, ze specjalistycznym sprzętem takim jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały i pomoce do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej oraz smakowej.

Dołącz do ZSS nr 101 w Poznaniu!

Zobacz więcej na stronie "Rekrutacja"