You are currently viewing Informacja z ostatniej chwili!

Informacja z ostatniej chwili!

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie!

Jako dyrektor szkoły po głębszej analizie i licznych konsultacjach podjęłam decyzję, że w naszej szkole zajęcia dla wszystkich uczniów będą odbywać się stacjonarnie/na terenie szkoły. W piątek 23.10.2020 r., o godzinie 16:00 nadal nie otrzymałam dostępnego żadnego rozporządzenia – podstawy prawnej.

Sytuacja jest dynamiczna. Proszę o codzienne zaglądanie na naszą stronę internetową szkoły.

Zajęcia prowadzone metodą zdalną nie dają naszym uczniom możliwości rozwijania ich potencjału w taki sposób, jak z nauczycielem w relacji osobistej. Wykluczają praktycznie wszystkie działania terapeutyczne. W ofercie naszej szkoły mamy dużo zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych. Przeprowadzanie ich w sposób zdalny jest bardzo utrudnione.

Po poprzednim nauczaniu zdalnym doskonale wiem, jakie pojawiały się również problemy natury informatycznej.

W szkole obowiązuje reżim sanitarny. Dbamy o przestrzeganie wszystkich procedur. Mijają prawie dwa miesiące nauki i nie mieliśmy żadnego zgłoszenia do Sanepidu ze strony szkoły.

Jeżeli Państwo uważacie, że chcecie zostawić swoje dziecko w domu, wówczas materiały do wykonania dla ucznia możecie zawsze odebrać z terenu szkoły. Proszę w tej sprawie o kontakt z wychowawcą.

W przypadku zostawienia dziecka w domu przypominam o konieczności przekazania informacji do firmy cateringowej z rezygnacji obiadów oraz do przewoźników. To jest w obowiązku rodzica/opiekuna.

Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska
dyrektor szkoły

Udostępnij ten wpis na: