You are currently viewing Kółko informatyczne

Kółko informatyczne

Kółko informatyczne przybliża uczniom świat komputerów tak, by wiedzieli jak można je wykorzystać w pracy, nauce oraz zabawie. Uczniowie pod opieką nauczyciela wykonują różne prace, korzystają z Internetu, wyszukują potrzebne informacje, wymieniają się pomysłami z innymi uczniami.

Celem tych zajęć jest:

  • Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
  • Przygotowanie ucznia do posługiwania się komputerem.
  • Wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i  zabawie.
  • Stwarzanie warunków do rozwijania ciekawości poznawczej oraz rozbudzanie motywacji do dalszej edukacji.
  • Umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
  • Nadrabianie – wyrównywanie zaległości spowodowanych brakiem komputera w domu, choroba czy opuszczeniem zajęć z różnych przyczyn niezależnych od ucznia.

Kółko informatyczne odbywa się w nowoczesnej sali komputerowej wyposażonej w 9 stanowisk komputerowych. Ponadto do dyspozycji uczniów są 4 stanowiska komputerowe znajdujące się w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, z którego uczniowie mogą korzystać podczas przerw czy też po zakończonych lekcjach.

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: