You are currently viewing Kółko turystyczno-rowerowe

Kółko turystyczno-rowerowe

W nowym roku szkolnym 2015/16 rozpoczęło działalność w naszej szkole Kółko turystyczno-rowerowe, które skierowane jest do uczniów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Wielkopolski oraz innych regionów naszego kraju.

W działalności Kółka uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani uczniowie Szkoły, bez względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz wieku. Do jego działalności zaproszeni są też rodzice uczniów w roli współorganizatorów. Wyjazdy organizowane będą w soboty lub niedziele bądź też w inne ustawowo wolne dni.

Zapraszamy…

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: