You are currently viewing PILNE! Dowozy do szkoły

PILNE! Dowozy do szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dotyczy uczniów zamieszkałych w Poznaniu i dowożonych oraz odwożonych przez busy szkolne. Przypominamy o konieczności wystąpienia do Wydziału Oświaty z wnioskiem o zapewnienie dowozu. Zgoda jest wydawana tylko na rok szkolny więc całą procedurę należy przejść ponownie.
Formularz do pobrania STĄD.

Miejsce składania wniosku:
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Proszę nie zostawiać tej sprawy na koniec wakacji. Bez pisemnej zgody z Wydziału Oświaty uczeń nie może być dowożony.

Z poważaniem
Agnieszka Olszewska
dyrektor szkoły

Udostępnij ten wpis na: