You are currently viewing UNICEF – Centrum Wsparcia dla osób z Ukrainy

UNICEF – Centrum Wsparcia dla osób z Ukrainy

 • Post category:Aktualności

Centrum Wsparcia dla osób z Ukrainy przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

Celem Centrum Wsparcia dla Osób z Ukrainy (w skrócie CWU) jest udzielanie bezpośredniej i bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w sprawach edukacyjnych, wychowawczych oraz szeroko rozumianej kondycji psychicznej) dzieciom, młodzieży i ich rodzicom / opiekunom, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy.

Do zadań podstawowych Centrum ma należeć udzielanie wsparcia informacyjnego (konsultacji i porad) oraz innych, możliwych form bezpośredniej i bieżącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ww. zakresie.
O aktualizacjach możliwych form pracy będziemy nadal informować.

Na bieżąco, w ciągu tygodnia roboczego realizowane są dyżury informacyjne dla:

 1. spraw osób z Ukrainy pod numerami telefonu (+48) 882-367-030 / (+48) 532-696-222 (od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00, telefony obsługiwane w j. ukraińskim i rosyjskim),
 2. spraw dyrektorów i nauczycieli szkół polskich, do których zapisani są uczniowie z Ukrainy pod numerem telefonu (+48) 532-399-222 (od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00 – 19:00).
 3. Z pracownikami Centrum Wspierania Ukrainy możliwy jest bezpośredni kontakt mailowy w języku polskim/ukraińskim i rosyjskim pod adresem mailowym: cwu@ppp2poznan.pl
 4. Wyżej wymienione informacje są dostępne w języku polskim (a częściowo również w języku Ukraińskim i Rosyjskim) na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu: https://www.ppp2poznan.pl

Aktualnie wdrażane są oferty zajęć grupowych dla placówek oświatowych:

 1. Spotkań informacyjnych dla rodziców / opiekunów dzieci z Ukrainy, które będą możliwe
  do realizacji w poznańskich placówkach oświatowych.
 2. Zajęć grupowych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej i alkoholowej (dla oddziałów szkół podstawowych – 7/8 klasa oraz szkół średnich), które są możliwe do realizacji w j. polskim, w oddziałach, do których zapisane jest minimum jedno dziecko z doświadczeniem migracyjnym pochodzące z Ukrainy.
 3. Zajęć „Ja i moje emocje” do realizacji we współpracy ze świetlicami szkolnymi (dla uczniów klas I – IV pochodzących z Ukrainy).
 4. Warsztaty wzmacniające relacje rodziców z dziećmi – otwarty nabór zostanie ogłoszony wkrótce.

Zgłoszenia szkół zainteresowanych realizacją oferty zajęć grupowych prosimy kierować na adres mailowy cwu@ppp2poznan.pl.

Do ogłoszenia załączamy listy do rodziców dzieci z Ukrainy z prośbą o ponowną dystrybucję wśród rodzin uczniów. Listy są przygotowane w język polskim oraz ukraińskim / rosyjskim.

Z poważaniem:

Piotr Wiliński
(koordynator CWU)

Mateusz Wiliński
dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

Шановні батьки!

З 14 листопада 2022 року під патронатом і при фінансовій підтримці UNICEF відкривається Центр Підтримки для осіб з України.
Нашою метою є надання навчальної і виховної підтримки для дітей, молоді та їх батьків/опікунів з України. Допомога буде надаватися польською, українською або російською мовою (з можливістю вибору мови за бажанням).
Ви можете розраховувати на нашу підтримку у розв’язанні навчальних або виховних проблем, а також психологічну допомогу.
Ви можете зв’язатися з нами від понеділка до п’ятниці з 15.00 до 19.00 за номерами:
(+48) 882-367-030
(+48) 532-696-222

Черговий спеціаліст вислухає Ваші потреби і допоможе Вам знайти відповіді на питання, які Вас турбують, або запропонує індивідуальну консультацію (зустріч). Якщо телефон буде зайнятий або не відповідатиме, просимо вислати SMS з текстом: «Прошу зателефонувати». Ми зателефонуємо до Вас того ж або наступного дня.
Для запису на індивідуальну консультацію ми попросимо надати Ваше ім’я і прізвище, а також контактні дані.
Індивідуальні зустрічі будуть відбуватися по п’ятницях з 15.00 до 19.00 та по суботах з 9.00 до 15.00 у Психолого – педагогічній порадні №2 в Познані (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56, будинок при школі №90).


Уважаемые родители!

С 14 ноября 2022 года под патронатом и при финансовой поддержке UNICEF открывается Центр Поддержки для лиц из Украины.
Нашей задачей является предоставление учебной и воспитательной поддержки для детей, молодежи и их родителей/опекунов из Украины. Помощь будет предоставляться на польськом, украинском или русском языке (с возможностью выбора языка по желанию).
Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в решении учебных или воспитательных проблем, а также на психологическую помощь.
Вы можете связаться с нами с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 по номерам:
(+48) 882-367-030
(+48) 532-696-222

Дежурный специалист выслушает Ваши потребности и поможет Вам найти ответы на вопросы, которые Вас беспокоят, или предложит индивидуальную консультацию (встречу). Если телефон будет занят или не будет отвечать, просим выслать SMS с текстом: «Прошу позвонить». Мы перезвоним Вам в этот же или следующий день.
Для записи на индивидуальную консультацию мы попросим предоставить информацию: Ваше имя и фамилию, а также контактные данные.
Индивидуальные встречи будут проходить по п’ятницам с 15.00 до 19.00 и по субботам с 9.00 до 15.00 в Психолого – педагогической консультации №2 в Познани (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56, здание при школе №90).

Udostępnij ten wpis na: