You are currently viewing Uwaga ubezpieczenie!

Uwaga ubezpieczenie!

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo.

Proszę się zapoznać z poniższym pismem dotyczącym indywidualnego ubezpieczenia dziecka.

dyrektor szkoły
Agnieszka Olszewska


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ NNW

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz Koordynator ubezpieczeń miasta informują, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Placówki oświatowe miasta i ich pracownicy nie pośredniczą w zakresie zawierania umów ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży szkolnej. Nie dozwolone jest zatem zbieranie deklaracji ubezpieczeniowych oraz składek przez pracowników szkoły. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym, jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, powinni Państwo skorzystać z ofert indywidualnych przedstawionych przez ubezpieczycieli czy pośredników ubezpieczeniowych i dostępnych powszechnie na ich stronach internetowych. Należy przy tym pamiętać, że każdorazowo powinni Państwo otrzymać pełną informację o warunkach ubezpieczenia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, a po zawarciu umowy ubezpieczenia treść i numer polisy.

W przypadku wątpliwości lub problemów z dochodzeniem roszczenia pomoc mogą Państwo uzyskać u Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl

Poniżej załączamy linki oraz ulotkę do wybranych ofert przygotowanych przez pośredników ubezpieczeniowych współpracujących z Miastem Poznań oraz zakłady ubezpieczeniowe. Załączone materiały są jedynie pomocnicze, decyzja o ubezpieczeniu dziecka należy wyłącznie do Państwa.

https://www.ubezpieczdziecko.pl

https://nowa.citybroker.pl/wp/ubezpieczenia-nnw-indywidualne

https://www.warta.pl/ubezpieczenia/zycie/nnw-szkolne

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-twojego-dziecka/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy

https://ubezpieczeniazdalnie.pl/about

https://kalkulator.axadirect.pl/school/insurance

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/05400

Udostępnij ten wpis na: