You are currently viewing Wskazówki dla Uczniów i Rodziców

Wskazówki dla Uczniów i Rodziców

  • Post category:Aktualności

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tą stroną.

Udostępnij ten wpis na: