You are currently viewing Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Szanowni Państwo,

Przypominam, że na terenie naszej placówki realizujemy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Nasi nauczyciele: psycholog p. Mirosława Domagalska i pedagog szkolna p. Anna Klonowska zawsze są gotowe do rozmowy i chętnie pomogą w rozwiązaniu kryzysowych sytuacji. Wystarczy zadzwonić pod numer: 61 861 68 52. Z pomocy korzystają uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie. Przygotowujemy opinie i notatki służbowe na zespoły interdyscyplinarne oraz posiedzenia sądowe. Uczestniczymy w nich również osobiście.

Współpracujemy każdego dnia z kuratorami, asystentami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi w zabezpieczeniu sytuacji rodzinnej naszych uczniów. Od lat realizujemy procedury oparte na stałym kontakcie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Naszą szkołę wspiera w szczególności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
Dane adresowe do niej:

http://zppp2.pl
ppp-s@o2.pl

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 296/298
61-469 Poznań

61 832 33 87

Udostępnij ten wpis na: