You are currently viewing Cała Polska Czyta Dzieciom

Cała Polska Czyta Dzieciom

Od kilku lat w szkole wdrażany jest program „Czytające szkoły” w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Program realizowany jest w klasach szkoły podstawowej specjalnej i dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach programu:

– czytamy książki polecane przez Fundację ABCXXI – CPCD
bądź inne dostosowane do możliwości uczniów w myśl hasła: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”

  • prowadzimy klasowe dzienniczki lektur,
  • organizujemy spotkania z pisarzami – gościli u nas m.in. Ł. Wierzbicki i P. Beręsewicz,
  • każdego roku przygotowujemy z uczniami przedstawienie dla całej społeczności szkolnej oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli,
  • hucznie obchodzimy Urodziny Książkowego Misia,
  • zapraszamy do wspólnego czytania rodziców, dziadków, harcerzy oraz przedstawicieli różnych zawodów,
  • w tym roku szkolnym zainicjowaliśmy przeprowadzenie cyklu spotkań pod hasłem „Wędrujemy z bajką po świecie”.

Wybraliśmy kraje oraz reprezentujących je autorów bajek i opowiadań dla dzieci.
Celem spotkań jest nie tylko przybliżenie uczniom treści książek,   ale także zapoznanie z kulturą i tradycjami danego kraju.

Pamiętajmy – MĄDRA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM!

JESTEŚMY NIĄ I MY WŚRÓD 2720 SZKÓŁ

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: