You are currently viewing Informacja dla Uczniów i Rodziców

Informacja dla Uczniów i Rodziców

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowi, Nauczyciele! 

AKTUALIZACJA z dnia 15 czerwca! 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Organu Prowadzącego oraz dyrektora szkoły od dnia 19 czerwca 2020 roku będziemy nadal prowadzić kształcenie na odległość. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej będą odbywać się również w tej formie.
 
Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska, dyrektor szkoły

AKTUALIZACJA z dnia 8 czerwca! 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Organu Prowadzącego oraz dyrektora szkoły od dnia 12 czerwca 2020 roku będziemy nadal prowadzić kształcenie na odległość. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej będą odbywać się również w tej formie.
 
Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska, dyrektor szkoły

AKTUALIZACJA z dnia 3 czerwca! 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Organu Prowadzącego oraz dyrektora szkoły od dnia 8 czerwca 2020 roku będziemy nadal prowadzić kształcenie na odległość. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej będą odbywać się również w tej formie.
 
Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska, dyrektor szkoły
 

AKTUALIZACJA z dnia 18 maja! 

Organ prowadzący Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu zawiesza na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w okresie od 6 maja 2020 do dnia 7 czerwca 2020, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa wyżej, zadania ZSS nr 101 w Poznaniu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska, dyrektor szkoły


AKTUALIZACJA z dnia 14 maja! 

Przekazuję Państwu informacje ogłoszone przez MEN w dniu 14.05.2020 roku.

Od 25 maja br mogą być przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednak ta decyzja zobowiązuje nas do zachowania reżimu sanitarnego. Jako dyrektor jestem w stałym kontakcie z organem prowadzącym naszą placówkę oraz innymi dyrektorami szkół, organizującymi kształcenie specjalne. Pozostaje mi przygotowywać szkołę zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi oraz czekać na decyzję Wydziału Oświaty.

Rekomenduję zapoznanie się z treściami zamieszczonymi w poniższych linkach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska, dyrektor szkoły


AKTUALIZACJA z dnia 24 kwietnia!

Minister Edukacji Narodowej ogłosił w piątkowe południe, iż kształcenie na odległość będzie realizowane co najmniej do dnia 24 maja 2020 roku.

Egzamin klasy ósmej odbędzie się w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku. Każdy uczeń otrzyma szczegółowe informacje od pani dyrektor.

Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska, dyrektor szkoły


AKTUALIZACJA!

W dniu 09.04.2020 roku Minister Edukacji Narodowej, pan Dariusz Piontkowski, ogłosił, że kształcenie na odległość będzie realizowane do 27.04.2020 roku. O terminie przeprowadzenia egzaminów klas ósmych, zgodnie z jego zapowiedzią zostaną Państwo poinformowani na 3 tygodnie przed egzaminami.

Z poważaniem,
Agnieszka Olszewska, dyrektor szkoły


Sytuacja w której się wszyscy znaleźliśmy wymaga od nas pełnej mobilizacji i współpracy.

20 marca 2020 roku Minister Edukacji Narodowej p. Dariusz Piontkowski wydał  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tekst pod linkiem:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.058.0000493,metryka,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwal.html

Przepisy te umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały określone zasady prowadzenia nauczania na odległość, możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Bliższe informacje znajdują się po linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Od 13 marca 2020 roku nauczyciele naszej szkoły przesyłają dla Państwa dzieci informacje i zadania przez w specjalnie na tę okoliczność przygotowaną bezpłatną platformę, opartą o szkolny „Dysk Google”.

Na moją prośbę kontaktują się również z Uczniami oraz Państwem przez różne komunikatory i zwyczajny telefon 😊

Widzę, że dzieci i młodzież wykonują rzetelnie proponowane zadania przez co pracują nad swoim rozwojem oraz kompetencjami. Pięknie Państwu dziękuję za tak ogromne zaangażowanie. Tylko razem jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym trudnym zadaniem, jak nauka na odległość. Prawda jest taka, że musimy się wszyscy tego nauczyć. Mamy wiele obaw, ale też ogromne chęci do działania. Staramy się nadal uwzględniać potrzeby i możliwości naszych uczniów.

Jako dyrektor szkoły proszę o informację jeżeli nasze działania nie są skuteczne. Tylko w takiej relacji będziemy mogli naprawiać swoje błędy czy usprawnić jeszcze bardziej nasze działania.

Chętnie służę pomocą oraz wsparciem. Zawsze nasi Uczniowie i ich Rodziny były dla nas ważne.

Życzę jak najmniej problemów i wzajemnej życzliwości ludzkiej. Każdą ważną informację będę Państwu nadal przekazywać przez stronę internetową szkoły pod adresem www.zss101.pl oraz na szkolnym profilu FB.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Olszewska – dyrektor szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2020 z dnia 24 marca
w sprawie nauczania na odległość.

Udostępnij ten wpis na: