You are currently viewing Program edukacyjny – „Jem zdrowo, czuję się bombowo”

Program edukacyjny – „Jem zdrowo, czuję się bombowo”

 • Post category:Innowacje

PROGRAM EDUKACYJNY „JEM ZDROWO, CZUJĘ SIĘ BOMBOWO”
realizowany w klasie II c oraz w innych wybranych klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

II semestr roku szkolnego 2019/2020

 1. INFORMACJE O PROGRAMIE: „JEM ZDROWO, CZUJĘ SIĘ BOMBOWO”
 2. CELE EDUKACYJNE:
  • CELE GŁÓWNE:
   • promowanie zdrowego odżywiania,
   • promowanie dbałości o higienę
  • CELE SZCZEGÓŁOWE:
   • kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, skład posiłków zbilansowanej diety,
   • poznanie zasad ochrony zdrowia, kształtowanie przekonania o konieczności zasad higieny osobistej,
   • utrzymywanie ciała w czystości, przestrzeganie higieny osobistej,
   • prawidłowa organizacja dnia, poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego i znalezienie czasu na odpoczynek właściwy,
   • troska, zainteresowanie i dbałość o własny rozwój, zdrowie i wygląd zewnętrzny.
 3. OBSZARY DZIAŁAŃ:
  • Żywność i żywienie
  • Higiena osobista.
 4. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:
  • prowadzić zajęcia w poczuciu bezpieczeństwa, w atmosferze radości
  • metody, formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów,
   zawsze pozytywnie wzmacniać uczniów i nagradzać
 5. OCZEKIWANE EFEKTY:
  • wzrost świadomości dotyczącej konsekwencji niewłaściwego odżywiania na zdrowie człowieka,
  • wzrost świadomości i dbałości o własną higienę osobistą,
 6. SPOSOBY EWALUACJI:
  • monitorowanie udziału uczniów w zajęciach,
   prowadzenie dokumentacji,
  • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.

Opracowanie:
Barbara Calinska
Osoby realizujące:
Barbara Calinska, Magdalena Chuda, Liliana Wachowska

Udostępnij ten wpis na: