You are currently viewing Projekt edukacyjny – „Profilaktyka zdrowia na wesoło”

Projekt edukacyjny – „Profilaktyka zdrowia na wesoło”

 • Post category:Innowacje

CELE PROJEKTU:

 1. Przypomnienie uczniom zasad zdrowego trybu życia zgodnie z założeniami szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego.
 2. Wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych.
 3. Zapoznanie uczniów z treścią i przesłaniem bajki „O Królu Bulu” autorstwa Katarzyny Lengren.
 4. Wdrażanie uczniów do zespołowej realizacji wspólnego przedsięwzięcia jakim jest przedstawienie teatralne na podstawie w/w bajki.
 5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez wystawienie spektaklu „O Królu Bulu” dla zaprzyjaźnionych placówek szkolno- wychowawczych
 6. Promocja szkoły w środowisku poza lokalnym poprzez udział w konkursach i festiwalach:
 7. W Ostrowie wielkopolskim podczas przeglądu „Maska” dnia 18 marca 2020r.
 8. W Centrum Kultury Zamek, a ramach Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci, podczas konkursu prowadzonego pod hasłem” Pół żartem, pół serio”, dnia 01 kwietnia 2020r.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w przedziale sześciu miesięcy od stycznia do czerwca roku szkolnego 2019/2020.

Pierwszy okres realizacji projektu będzie obejmował niezbędny etap przygotowawczy i będzie trwał dwa miesiące- styczeń i luty.

Drugi etap projektu będą obejmowały działania mające na celu praktyczną i szeroko rozumianą realizację zadań zaplanowanych i przygotowywanych w okresie przygotowawczym.

UCZESTNICY PROJEKTU I ADRESACI:

Projekt przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej, przy czym poszczególne klasy i uczniowie będą angażowani w planowane i realizowane działania w sposób zindywidualizowany.

W przedstawienie „O Królu Bulu” będą zaangażowani wybrani ze społeczności szkolnej uczniowie dobrani według indywidualnych zdolności i możliwości rozwojowych.

Do pozostałych form realizacji projektu /wystawy, fotorelacje/ zaproszeni będą wszyscy uczniowie szkoły.

FORMY ZAPREZENTOWANIA EFEKTÓW PROJEKTU:

 • Spektakle przedstawienia „O Królu Bulu”;
 • Fotorelacje ze spektakli przedstawienia „O Królu Bulu” prezentowane w holu szkoły;
 • Informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB;
 • Film zawierający spektakl „O Królu Bulu”;
 • Wystawa dydaktyczna „Profilaktyka zdrowia na wesoło”
 • Artykuł w czasopiśmie „Filantrop” przedstawiający realizację projektu.

EWALUACJA PROJEKTU:

Ewaluacją zostaną objęci uczniowie, którzy wezmą udział w przygotowaniu i realizacji przedstawienia teatralnego „O Królu Bulu”. Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia ewaluacji będzie ankieta ewaluacji.

Autorzy projektu:
Jolanta Masłyk
Grażyna Pawlaczyk
Magdalena Chudy
Magdalena Dysiewicz
Liliana Wachowska

Udostępnij ten wpis na: