You are currently viewing Program Elektrośmieci

Program Elektrośmieci

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci, aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone.

W ramach programu powołany został Fundusz Oświatowy, dzięki któremu szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Aby szkoła mogła korzystać z Funduszu Oświatowego musi spełnić dwa warunki:

    • przeprowadzić zajęcia edukacyjne w klasach III dotyczące elektrośmieci, w oparciu o dostarczone bezpłatne materiały edukacyjne
    • aktywnie zachęcać rodziców do oddawania do punktów zbierania lub samodzielnie organizować zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak również całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich. Naszym zadaniem jest rozpowszechnienie tej akcji wśród rodziców, rodzin, sąsiadów. Za elektrośmieci otrzymujemy kupony, które później możemy wymienić na pomoce dydaktyczne.

koordynator:
mgr Agnieszka Polaszewska

Zobacz też plakaty:

II Plakat Moje miasto bez elektrośmieci

III Plakat Moje miasto bez elektrośmieci

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: