You are currently viewing Tak działamy…

Tak działamy…

Tak działaliśmy przez ostatnie pół roku w ramach innowacji „Rozwijanie zachowań prozdrowotnych i prospołecznych na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka”.

Już za nami kilka miesięcy trzyletniej innowacji, którą realizujemy z klasą 1/2b PP.

We wrześniu mieliśmy spotkanie z panią dietetyk, która przeprowadziła u nas analizę składu ciała, przedstawiła zasady prawidłowego odczytywania i interpretowania wyników badań. Ponadto wdrażaliśmy się do tematyki dotyczącej reguł zdrowego życia w ramach Olimpiady Promocji Zdrowia organizowanej przez PCK.

W październiku skupiliśmy się na rozwijaniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach oraz wzięliśmy udział w Kampanii Walki z Głodem. W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa odwiedziliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz dowiedzieliśmy się jak cennym darem dla każdego człowieka jest krew.

Grudzień zaowocował spotkaniem w Wojewódzkim Oddziale PCK z osobą pracującą w hospicjum dla osób chorujących na AIDS.
Styczeń to miesiąc, w którym nabywaliśmy umiejętności uczące prawidłowej postawy asertywności w nieuleganiu wszelkim nałogom.

W lutym ratownik medyczny przypomniał nam o zasadach udzielania pierwszej pomocy podczas ataku epilepsji. Warsztaty te wzbogaciły nasze umiejętności praktyczne oraz wzmocniły wiarę we własne siły i możliwości do niesienia bezinteresownej pomocy.

Wszystkie działania, które podejmujemy wzmacniają poczucie naszej wartości na tyle, że coraz chętniej i odważniej reagujemy na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu drugiego człowieka. Kolejne wyzwania przed nami…

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: