You are currently viewing Z ortografią za pan brat

Z ortografią za pan brat

  • Post category:Innowacje

Innowacja pedagogiczna „Z ortografią za Pan Brat” będzie realizowana od października 2019r. Zakończy się w czerwcu 2022 r. Obejmie naukę uczniów, którzy są obecnie w klasie IV i potrwa do ukończenia przez nich klasy VI.

Innowacja adresowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Rozpoczynają tak naprawdę swą przygodę z czytaniem i pisaniem, które sprawiają im ogromne trudności. Znajdują się w momencie kształtowania i doskonalenia procesów poznawczych. Innowacja umożliwi im poprawę funkcjonowania w zakresie:

  • myślenia,
  • mowy,
  • spostrzegawczości,
  • pamięci,
  • uwagi.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii ułatwi uczniom również opanowywanie umiejętności płynnego czytania i obcowania z tekstem literackim. Pomoże również rozwijać zainteresowania czytelnicze, co dziś w dobie szeroko rozumianej technologii informacyjnej, komputeryzacji bardzo kuleje. Uczniowie nasi potrzebują uwrażliwienia na piękno ojczystego języka i czytanego tekstu. Są na etapie rozwoju, w którym da się jeszcze to wypracować. Jednym z celów innowacji jest nauka przez zabawę. Uczniowie chętnie podejmują aktywność gdy mają do czynienia z atrakcyjnymi dla nich środkami dydaktycznymi. W innowacji wykorzystane będą gry (m.in. „Wyścig ortograficzny”, „Mistrz ortografii”, „Gram w ortografię”), wierszyki, zagadki, ortogramy, rebusy, ćwiczenia ortograficzne z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej. Urozmaicone zabawy i ćwiczenia sprawią, że nudna i trudna ortografia w oczach dzieci stanie się godna zainteresowania.

W fazie początkowej realizacji innowacji będę wspomagała się materiałami, które charakteryzują się łatwiejszym poziomem trudności („Ortografia z uśmiechem”, wydawnictwo Niko, „Czytam, piszę i mówię poprawnie”, wydawnictwo Olimp, „Zabawy z ortografią” i „Dyktanda”, wydawnictwo Zielona Sowa. Działania nieco późniejsze będą realizowane w ramach Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti” rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Uczniowie w ciągu trzech lat pracować będą z zeszytami ćwiczeń: „Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę” (poziom pierwszy i drugi).

Autor innowacji
Alina Pietraszkiewicz

Udostępnij ten wpis na: