You are currently viewing Zdrowe odżywianie kluczem do prawidłowego funkcjonowania organizmu

Zdrowe odżywianie kluczem do prawidłowego funkcjonowania organizmu

 • Post category:Innowacje

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zdrowe odżywianie kluczem do prawidłowego funkcjonowania organizmu”.

Głównym założeniem innowacji jest współpraca z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu w celu przekazania specjalistycznej wiedzy na temat wpływu odżywiania na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Formą przekazu będą cykliczne prelekcje dla dorosłych oraz warsztaty dla uczniów podczas, których omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • zasad zdrowego żywienia
  • znaczenia zdrowego odżywiania w odniesieniu do funkcjonowania organizmu
  • ryzyka związanego z nadmiernym spożyciem cukru
  • znaczenia zdrowia jelit w odniesieniu do zaburzeń neurorozwojowych
  • konsekwencji zdrowotnych nadwrażliwości pokarmowych
  • probiotyków oraz odporności

Inspiracją do opracowania innowacji stały się doświadczenia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Jakość spożywanych przez uczniów posiłków oraz napojów, które wzmagają niewłaściwe zachowania.

Czas, który uczniowie spędzają w szkole powinien być optymalnie wykorzystany na tworzenie właściwych zachowań żywieniowych. Bardzo ważne znaczenie w prawidłowym żywieniu dzieci w wieku szkolnym mają także pozytywne wzorce osób dorosłych z najbliższego otoczenia dziecka. Edukacyjna rola szkoły sprzyja kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Nasze działania można śledzić na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym profilu na Facebooku.

Autorzy innowacji:
Małgorzata Fraint
Joanna Szymańczak

Udostępnij ten wpis na: