You are currently viewing Autoprezentacja krokiem ku dorosłości

Autoprezentacja krokiem ku dorosłości

  • Post category:Innowacje

Wychodząc naprzeciw potrzebie efektywnego przygotowania uczennic klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy do pełnienia różnych ról społecznych, do pracy oraz do autonomicznego i aktywnego dorosłego życia na miarę indywidualnych możliwości rozwojowych zrodził się pomysł innowacji pedagogicznej: „Autoprezentacja krokiem ku dorosłości”. Innowacja jest skierowana bezpośrednio do uczennic klas I-III powyższej szkoły w wieku od 17-23 lat.

Innowacja pedagogiczna będzie realizowana podczas roku szkolnego 2018/2019 w wybranych klasach na miarę możliwości psychofizycznych uczennic.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH INNOWACJI

Tematy będą realizowane podczas zajęcia rewalidacyjnych- usprawnianie technik szkolnych dla uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz na okazjonalnie organizowanych warsztatach i spotkaniach pokazowo – poglądowych.

  1. Udział w akcji TPD: „Kreowanie własnego wizerunku z TPD i firmą Solar”:
  2. Opracowanie prezentacji multimedialnej pt. : „Wizerunek, czyli jak Cię widzą, tak Cię piszą”.
  3. Warsztaty i prelekcje dla uczniów prowadzone przez profesjonalistów tj. : fryzjer, kosmetyczka.
  4. Warsztaty z profesjonalnym stylistą: „W poszukiwaniu osobistego stylu”.
  5. Warsztaty z psychologiem n. t. sposobów radzenia sobie ze stresem, budowania poczucia własnej wartości.
  6. Spotkanie z doradcą zawodowym.
  7. Warsztaty z savoir – vivre na co dzień i od święta

Działania prowadzone we współpracy z Kołem TPD działającym w ZSS nr 101 w Poznaniu

Autor innowacji:
mgr Agata Szmyt

Udostępnij ten wpis na: