You are currently viewing Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”

Jedną z kluczowych części pilotażu stanowią skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice) działania informacyjne i szkoleniowe, których najważniejsze cele to:

  • podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu,
  • zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
  • integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji, wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych.

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: