You are currently viewing Międzynarodowy Program Szkoły dla Eco-Rozwoju

Międzynarodowy Program Szkoły dla Eco-Rozwoju

Certyfikat „Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów.

Jest to program oparty na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegający na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu.

Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja dla Edukacji Ekologicznej, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: