You are currently viewing Projekt „Poznaj moje miasto, poznaj moją wieś”

Projekt „Poznaj moje miasto, poznaj moją wieś”

Projekt przeznaczony jest dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 101 w Poznaniu i Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (gmina Gostyń).

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat najbliższego otoczenia, w którym żyją, a także zachęcenie do poznawania kultury i obyczajowości innego środowiska wychowawczego (miejskiego lub wiejskiego), wzbogacenie wiedzy na temat miejsca swojego zamieszkania.

Celem głównym projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami, a tym samym kształtowanie umiejętności społecznych uczniów: porozumiewania się w grupie, zgodnego funkcjonowania  w sytuacjach zadaniowych podczas pracy nad projektem, korespondencji z kolegami z innej miejscowości.

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: